Standard salgsbetingelser for forbukerkjøp av varer over internett 

20. april 2022

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er: Speedup AS
Strandvegen 32, 2390 Moelv
[email protected]
Org. nr. 920 887 198

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen av løpekurs

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har forhåndsbetalt den oppgitte pris og sendt sin bestilling til selgeren gjennom betalingsløsningen VIPPS. Betalingsbekreftelse i VIPPS fungerer som kjøperens billett til løpekurset. Den bindende påmeldingen bekreftes også per e-post til den e-postadressen kjøper oppgir. Dette håndteres manuelt og det vil derfor ta noe tid fra betaling til kjøper mottar e-post med bekreftelse. 

5. Betaling

Selger benytter seg av betalingsløsningen VIPPS. Se mer informasjon på VIPPS' hjemmesider.

 
 

8. Angrerett OBS

Påmelding og forhåndsbetaling av løpekurs er bindende. Tjenesten er omfattet av Angrerettlovens unntak om kjøp av "tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester", jf. angrl. § 22 (1) bokstav m. 

Vi åpner imidlertid opp for at du kan melde deg av innenfor følgende gitte rammer:

  • Ved avmelding 7 dager før kursstart tilkommer det et avmeldingsgebyr på 50% av kursprisen


Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av sykemelding. Kontakt oss på [email protected] 

 

13. Endringer og forbehold

Selger har rett til å gjøre endringer i bestemmelser som gjelder institusjonen, herunder rett til å endre kursopplegg. Selger har rett til å avlyse kurs og utdanninger som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller ved andre uforutsette forhold som gjør gjennomføringen vanskelig. Selger tar forbehold om eventuelle trykk-/ skrivefeil i kursinformasjonen, kursbeskrivelser og annen dokumentasjon som gjelder for det enkelte kurset.


14.Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.


Personvernerklæring 

 

Introduksjon

Speedup AS (org. nr. 920 887 198) ved styrets leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet. 

Speedup ber potensielle og eksisterende kunder å lese denne personvernerklæringen nøye for å vite hvordan vi innhenter, bruker, deler og lagrer personlige data. 

 

1. Hvilke personopplysninger innhenter Speedup, og hvorfor?

Ved kjøp av våre produkter, ber vi om personopplysninger som fullt navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og informasjon om betalingskort. Formålet med innhenting av disse opplysningene er:

  • At kunder kan logge inn på sin personlige Speedup-konto, og at denne kontoen kan beskyttes 
  • At kunder kan motta personlig kundestøtte
  • At kunder kan motta viktig informasjon om Speedup-produkter, sikkerhetsinformasjon og informasjon om endringer i denne personvernerklæringen
  • At kunder får mest mulig ut av sine kjøp hos Speedup og kan samhandle med andre Speedup-brukere 
  • At Speedup kan sende faktura pr brev eller email  
  • At kunder kan benytte betalingstilbudet fra våre underleverandør Vipps. Informasjon om betalingskort blir ikke lagret av Speedup

Bruk av personopplysningene til annet formål krever uttrykkelig samtykke fra kunden. 

1.1 Ved påmelding på email-listen, ber vi om navn (fullt navn, fornavn eller kallenavn) og e-postadresse med formål om å sende relevant informasjon og nyheter til potensielle og eksisterende kunder. Ved samtykke kan Speedup sende kunder markedsføringsinformasjon. Kunder kan trekke tilbake samtykket ved å å trykke «avmelding» i bunnen av motsatte eposter, eller sende mail til [email protected]

1.2 Speedup innhenter personopplysninger via kontaktskjemaet på nettsiden, epost og meldinger via våre sosiale medier. 

1.3 Speedup benytter plattformen Kajabi LLC for nettsider, nettkurs og epostlister. Personopplysningene lagres i Kajabi. Les mer om deres personvernregler her: https://kajabi.com/policies/.

1.4 Behandlingen av personopplysninger vil være i samsvar med kravene som følger av LOV-2018-12-20-116 (Personopplysningsloven) og gjeldende forskrifter.

1.5 Speedup sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

1.6 Ved inaktivitet vil opplysninger i forbindelse med kjøp av Speedup-produkter lagres i vårt kunderegister i maksimum 2,5 år.

1.7 Speedup ber om at personer under 16 år ikke oppgir personopplysninger. Dersom Speedup blir oppmerksom på at det har blitt innhentet personopplysninger fra personer under 16 år, blir disse slettet så snart som mulig.

 

2. Selger Speedup personopplysninger videre?

Nei! Speedup selger ikke personlige data videre til noen. 

 

3. Hvordan kan kunder be om å se, oppdatere, slette eller overføre sine personlige data?

Kunder av Speedup kan alltid kontakte Speedup per
Mail: [email protected], eller
Post: Speedup AS, Laboratorievein 45, 1482 Nittedal 
Vi vil behandle din forespørsel omgående.

Se også Datatilsynets nettside www.datatilsyntet.no om retten til å klage vedrørende behandling av dine personopplysninger.